22 januari 2021

Update revisie richtlijn rouw

In de e-news van november deed Freek Rijvers een oproep om een knelpunten enquête in te vullen ten behoeve van de herziening richtlijn rouw, waarvan Freek in de werkgroep deel neemt. Met 29 respondenten zijn de (psychosomatische) fysiotherapeuten de twee na grootse groep en hebben dus een aanzienlijke stem bij het proces van herschrijven.

Resultaten

Inmiddels zijn de resultaten van de knelpuntenquête bekend en heeft de tweede bijeenkomst van de werkgroep plaatsgevonden

De (psychosomatisch) fysiotherapeuten hebben er in ieder geval voor gezorgd dat het wel duidelijk is geworden dat het onderwerp rouw leeft in onze beroepsgroep.

Op dit moment zijn de uitgangsvragen geformuleerd en zijn er per item subgroepen gevormd. De PICO’s zullen uitgevoerd worden door externe literatuur onderzoekers van het Trimbos instituut.

Een deel van de richtlijn zal consensus based worden, maar waar mogelijk wordt de richtlijn evidence-based. Freek zal zich als kartrekker bezig houden met de items ‘signaleren van rouw’ en voorlichting ‘wat is rouw’. Daarnaast (niet als kartrekker) ook met begeleiding en behandeling van rouw bij de patiënt en naasten.

Dank aan alle respondenten en we wensen Freek succes bij het project!