renee-hu.jpg
14 december 2021

Kwalitatief onderzoek naar de visie van psychosomatisch fysiotherapeuten

op hun rol bij het chronische vermoeidheid syndroom. Het chronische vermoeidheid syndroom (CVS) is een groepering van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

De oorzaak is onbekend en klachten kunnen langdurig voor beperkingen zorgen in dagelijkse activiteiten. Cliënten met CVS voelen zich onbegrepen en kijken vaak biomedisch naar hun klachten. Deze populatie is complex vanwege een lichamelijke component, disfunctionele ziekte-opvattingen en -gedragingen, herstel belemmerende persoonskenmerken, psychopathologieën en onvoldoende zelfregulatie. Uit onderzoek blijkt dat de zorgrelatie van belang is bij deze factoren. De kennis en vaardigheden van PSF over herstel belemmerende factoren, het vergroten van lichaamsbewustzijn en de koppeling tussen fysieke en mentale problematiek maakt de PSF competent om mensen met CVS te behandelen volgens het beroepscompetentieprofiel.

Hoe ervaar jij de behandeling van deze populatie?

Voor de master psychosomatische fysiotherapie aan de HU ga ik een kwalitatief onderzoek doen. Mijn naam is Renée Moonen, ik werk bij de Vermoeidheidkliniek en ik zie veel mensen met chronische vermoeidheid. Ik ben super nieuwsgierig naar jouw interventies bij deze populatie en wat jouw kwaliteiten zijn hierin!

Wil jij meedoen aan dit onderzoek en ben je een gecertificeerd psychosomatisch fysiotherapeut? Stuur een mail naar renee.moonen@student.hu.nl

Wie: Gecertificeerd psychosomatische fysiotherapeut in de 1e, 2e of 3e lijn met ervaring in het behandelen/begeleiden van mensen met het chronisch vermoeidheidsyndroom.

Wat: Interview van 30 tot 45 minuten over jouw visie op psychosomatische fysiotherapie bij CVS

Waar/Hoe: Via beeldbellen

Wanneer: Er kan een afspraak gemaakt worden in overleg, met een voorkeur voor dinsdag of woensdag.

Aanvullend: Er zal een geluidsopname gemaakt worden van het interview.