16 oktober 2020

Pilot met Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn (NCP)

Nienke de Heus-Wiegersma van Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn: ‘Als koploper in de eerstelijnszorg volgen we landelijke ontwikkelingen op de voet. Wat we in het land zien is dat multidisciplinaire samenwerking steeds belangrijker wordt.’

Multidisciplinaire samenwerking tussen onder andere NFP en NCP

'Daarnaast zien we grenzen tussen de diverse para- en perimedische beroepen vervagen. Fysiotherapeuten richten zich steeds meer op het gedragsmatige ( kijk naar hun beroepsprofiel, die is niet meer van de oefentherapie C/M te onderscheiden), ergotherapeuten hebben een specialisatie psychosomatiek en binnen de psychotherapie is de  lichaamsgerichte psychotherapie een steeds groter wordende tak. De verschillende disciplines maken veelal gebruik van dezelfde methodes.

In de beginfase heeft NCP de keuze gemaakt voor een monodisciplinair netwerk. Nu de VvOCM samenwerking is aangegaan met de NFP is de vraag of dit ook voor het NCP interessant kan zijn.

Daarom gaan we een pilot uitvoeren. In de eerst komende basiscursus zullen twee psychosomatische fysiotherapeuten uit het bestuur van het NFP, een NFP lid en een psychosomatische ergotherapeut meedoen. Dit om te kijken of een multidisciplinaire setting meerwaarde heeft voor ons netwerk. En zo ja, hoe dit dan vormgegeven kan worden. We verwachten dat de psychosomatische fysio- en ergotherapeuten al veelal dezelfde taal spreken waardoor samenwerking op het gebied van chronische pijn makkelijker wordt. Na de basiscursus volgt een evaluatie en beoordeling.

Ook met het oog op de ontwikkelingen met het online programma lijkt dit ons een logische vervolgstap. Wat is er niet mooier dan multidisciplinair rondom de chronische patiënt te kunnen behandelen en te kunnen overleggen binnen een beveiligde omgeving met de neuzen in dezelfde richting? En dat de verschillende disciplines ons product gaan gebruiken in plaats van zelf producten gaan ontwikkelen?'

Nienke de Heus-Wiegersma

Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn