01 oktober 2020

Heugelijk bericht vanuit DSW

Wij zijn verheugd om met jullie het bericht vanuit DSW te delen.

Vanaf 2021 een verbijzonderd tarief!

Als bestuur hebben we al diverse jaren de signalen van het psf-tarief van DSW opgevangen! Ondanks diverse gesprekken helaas zonder resultaat. We hebben daarom afgelopen jaar de gesprekken geïntensiveerd om te onderzoeken waarom DSW het psf-tarief niet wilde repareren. Onderstaand bericht ontvingen we gisteren. 

'Vanuit het veld werd het ontbreken van een 'verbijzonderd tarief' voor psychosomatische fysiotherapie als een groot gemis gezien bij DSW.
DSW had als reden dat de kosteneffectiviteit van de behandeling in relatie met het verbijzonderde tarief niet was aangetoond.

Dit jaar heeft de Vereniging voor de Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP) zich ingezet om aan te tonen dat de wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden die de psychosomatische fysiotherapeuten gebruiken goed werken met betrekking tot hun doelgroep. Op basis hiervan denken wij dat de psychosomatische fysiotherapeut voldoende meerwaarde heeft voor onze verzekerden en hanteren wij vanaf 2021 een verbijzonderd tarief voor psychosomatische fysiotherapie.

  • 1750 Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie € 39,30
  • 1751 Zitting psychosomatische fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis € 53,90
  • 1752 Zitting psychosomatische fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling € 46,55'

Bovenstaande hadden we niet kunnen bereiken zonder de inzet van: 

  • SolkNet
  • VVoCM-Platform Psychosomatiek
  • De literatuurstudie van diverse NFP-leden