28 april 2020

Ervaringen in het werken met COVID-19 patiënten

Vanuit het werkveld krijgen we signalen dat een psychosomatische benadering van toegevoegde waarde is. Patiënten ervaren meerdere soorten angst, somberheid en controle verlies.

Een greep uit de ervaringen en aanbevelingen

Wij kunnen ons steentje bijdragen door te doen wat we als psychosomatisch fysiotherapeut altijd al doen, en kunnen onze kennis en kunde inzetten bij zowel PTSS als PICS (PostIC Syndroom).
We ontvangen van verschillende leden en stakeholders, die ervaring opdoen in het werken met COVID-19 patiënten, ingezonden stukken. Een greep uit de ervaringen en aanbevelingen:

  • ‘Het is merkbaar dat patiënten post-IC met angst te kampen hebben. Patiënten vinden het soms ook lastig om onderscheid te maken of bepaalde reacties van het lichaam komen door angst of dat het lichaam de inspanning niet aan kan.’ 
  • ‘Hoor de patiënt achter Covid-19, zie de ongrijpbare angst en hoor iemand, behandel niet alleen de fysieke klachten’. 
  • ‘Het ziektebeloop is erg grillig, er kan plots verslechtering optreden. Hierdoor kunnen revalidanten het vertrouwen verliezen in hun lichaam en onzeker worden over hun lichaam, grenzen en mogelijkheden. Het reguleren van het stressniveau, vertrouwen krijgen in het lichaam en bewustzijn van gezonden grenzen zijn aangrijpingspunten voor een PSF.’
  • ‘Mijn patiënt vertelde dat zij na de IC periode zich niet goed kon inleven in de angst die haar man en kinderen moeten hebben gehad. Ze heeft daar niks van meegekregen. Het bijhouden van ervaring van naasten lijkt mij zinvol voor latere verwerking.’
  • ‘De post-IC problematiek is groot vanwege beperkingen die mensen ervaring in omgang met de situatie en acceptatie.’ 
  • ‘Een patiënt was angstig om naar huis te gaan; want wat zullen alle mensen uit het dorp wel niet van mij vinden. Ze hebben gezien dat ik opgehaald werd door een ambulance. Als ik straks terugkom wil niemand meer met mij praten, want dan zijn ze bang dat ze het ook krijgen.’
  • ‘De aandacht moet ook uitgaan naar de zorgprofessionals die zich nu inzetten voor het leveren van zorg voor de COVID-19 patiënten. De psychische belasting is enorm.’
  • ‘Veel patiënten (afdeling ziekenhuis zonder IC opname) vertellen hetzelfde: Elke keer weer als er iemand in pak binnen komt weet je niet wie het is, maar ben je bang dat het de dokter is die komt zeggen dat je naar de IC moet.’
  • ‘Helaas zien wij ook dat bepaalde families zeer hard worden getroffen door dit virus en dat meerdere leden van een gezin zwaar getroffen worden. Sommige verliezen beide ouders en een oom in een paar dagen dit heeft op termijn natuurlijk zeker zijn weerslag. Zeker omdat er ook geen bezoek wordt toegelaten. Nu zitten mensen in een survival modus maar later zal dit besef indalen.’ 

Bovenstaande opmerkingen laten zien op hoeveel verschillende vlakken het coronavirus zijn weerslag heeft en waar onze dienstverlening van toepassing is. Dank voor het delen van ervaringen en aanbevelingen!