Informatie over de workshops op zaterdag 13 april

Op zaterdag 13 april volg je twee workshops. Ronde 1 van 11.15 - 12.45 uur en ronde 2 van 13.45 - 15.15 uur. En de laatste workshop is plenair van 15.30 - 16.15 uur.

Workshop 1: Game of Life: Hoe positief gezond ben jij?

Francisca Flinterman

Francisca is gespecialiseerd in het vormgeven van en reflecteren op participatie- en kenniscocreatieprocessen. Ze is gepromoveerd op het onderwerp patiëntenparticipatie in besluitvorming over onderzoek. Vervolgens heeft zij ervaring opgedaan met verschillende andere vormen van interactieve besluitvorming rondom onderzoek, beleid en professionele praktijk, zowel binnen de gezondheidssector als binnen de landbouw.

Op dit moment werkt zij bij GGD Amsterdam waar zij zich inzet voor de implementatie van een brede visie op gezondheid, positieve gezondheid, dat meer omvat dan alleen lichamelijke en geestelijke gezondheid en waarin het perspectief en het vermogen van de burger centraal staat.

Game of Life: Hoe positief gezond ben jij?

Zingeving is één van de pijlers van positieve gezondheid, een nieuw, breed concept van gezondheid dat steeds meer voet aan de grond krijgt. Een hele essentiële pijler, hoewel het in de wereld van gezondheidsbevordering nog een blinde vlek is. "Ontdek spelenderwijs hoe jij scoort op de verschillende dimensies van positieve gezondheid en welke rol zingeving daarin speelt.”

 

 

Workshop 2: Motiveren kun je leren!

Stijn van Merendonk

Stijn is een enthousiaste en dynamische trainer. Tijdens zijn werk als sportcoach, fysiotherapeut en leefstijlcoach stond motivatie en gezond gedrag altijd centraal. Op een positieve, betrokken en verfrissende manier stimuleert hij deelnemers om meer plezier en bedrevenheid in motiveren te krijgen. Zijn ruime ervaring in de (bedrijfsmatige) zorg, vertaalt hij in zijn trainingen en presentaties naar sprekende voorbeelden en oefeningen. Stijn heeft zich altijd verbaasd over hoe ongezond mensen kunnen zijn. Waarom ze soms zoveel onverstandige keuzes maken en wat hen weerhoudt om gezonder te leven.

Workshop Motiveren kun je leren

Tijdens deze interactieve lezing en verdiepende workshop gaan we aan de slag met Motivational Interviewing en Zingeving. Waar zit zingeving in? En waar voel je discrepantie in jezelf? We gaan op zoek naar verdieping. Niet door er (alweer...) over te praten, maar door het te doen. Samen.

Afsluitende plenaire workshop

Luisteren naar dat wat je niet wilt horen

Door Henk Timmerman

Over Henk Timmerman

Geïnspireerd door wat luisteren met jou en je omgeving doet, ben ik, Henk Timmerman, als organisatiewetenschapper, erg enthousiast om jullie na twee dagen luisteren naar een ander, mee te nemen in een oefening waarin je luistert naar jezelf. En dan naar dát stukje in jou dat je niet wilt horen. Dat wat je weghoudt van waar je heen wilt. Het raakt mij om mensen van binnen te zien verkennen wat hen in de weg staat, want ik ken de impact die het heeft dagelijks zulke blokkades te ontdekken: het maakt je open, nieuwsgierig en eerlijk. Wat een winst!

Luisteren naar dat wat je niet wilt horen

In de oefening die ik met jullie ga doen krijg je de kans om jouw voornemen, naar aanleiding van dat wat je meeneemt uit het congres, te delen met een ander. Die ander geeft vervolgens door middel van een foto terug wat hij of zij hoort, met daarin een sleutel die jou kan helpen om naar jezelf te luisteren. Ga daarom tijdens het congres na met welk leerdoel jij dit congres afsluit, zodat je door deze oefening een eerlijke start krijgt dit op de grond te krijgen in je leven.

Ik zie er enorm naar uit dit congres met jullie af te mogen sluiten.

Trefwoorden: