Informatie over de workshops op vrijdag 12 april

Op vrijdag 12 april heb je per ronde de keuze uit vier workshops. Tijdens de aanmelding kun je je voorkeur voor twee aangeven. Ronde 1 van 11.30 - 13.00 uur en ronde 2 van 14.00 - 15.30 uur

Workshop 1: Lichaamsbewustzijn: Het ZELF als bron van zingeving

Hilda Aanen Karin Timmerman

Hilde Aanen

16 jaar werkzaam als fysiotherapeut in een revalidatiecentrum. Gespecialiseerd in behandeling van chronische pijn en vermoeidheid en oncologische revalidatie. Daarnaast ZZP-er als trainer/coach.

Karin Timmerman

16 jaar werkzaam als (kinder)fysiotherapeut in een revalidatiecentrum. Gespecialiseerd in behandeling van chronische pijn en vermoeidheid bij volwassenen en kinderen. Daarnaast ZZP-er als trainer/coach Samen geven zij de geaccrediteerde 4-daagse cursus ‘Lichaamsbewustzijn als tool tijdens de fysiotherapeutische behandeling’. http://www.principiumzelfzorg.nl/cursus-lichaamsbewustzijn/

Het ZELF als bron van zingeving

Zingeving ontstaat als je je volle identiteit leeft. De bron van je identiteit is het ZELF, je ware IK. Als het ZELF te weinig ruimte krijgt omdat je bv wil voldoen aan de verwachtingen van anderen, ontstaat verlies van levensenergie en zin in het leven. Klachten en pijn zijn het resultaat.

Lichaamsbewustzijn geeft toegang tot het (her)ontdekken van jouw ZELF. Tijdens de workshop wordt aan de hand van diverse levensthema’s duidelijk voelbaar wat dit voor jou betekent. Waar gaat jouw hart sneller van kloppen en waar blijf jij liever weg?

Workshop 2: Zin in je leven

Jolanda Breur

Sinds twaalf jaar onderzoekt journalist en cultuurwetenschapper Jolanda Breur hoe we zin geven aan ons leven. Begonnen op de redactie van dagblad Trouw sprak ze met vele zingevingsexperts, dompelde zich onder in vakliteratuur én in de praktijk. Ze werkt aan een boek over zin ervaren.

Workshop Zin in je leven

Hoe geef je als psychosomatisch werkend fysiotherapeut zelf zin aan je leven? Niet iedereen heeft hier een expliciet antwoord op, maar het vormt wel de basis van het ‘huis met de drie verdiepingen’. Daarom gaan we op zoek naar aanknopingspunten. Wat is zin en hoe hangt die samen met je aanleg en levensloop? Aan de hand van deze vragen en praktische oefeningen maken we inzichtelijk wat deels onbewust bleef. Want zo vormt zin een handleiding voor het alledaagse leven.

Workshop 3: Impliciete zingevingsvragen bij cliënten

Yvonne Weeseman

Psycholoog, religiewetenschapper, gezinspedagoog en vaktherapeut-drama. Ze heeft sinds 2003 een praktijk gericht op trauma en verliesverwerking voor volwassenen, jongeren en kinderen en geeft daarnaast trainingen en opleidingen op het gebied van traumaverwerking en zingeving.

Workshop: ‘Impliciete zingevingsvragen bij cliënten’
In haar dagelijks werk merkt Yvonne steeds opnieuw hoe mensen, vanuit hetgeen ze hebben meegemaakt, betekenis proberen te geven aan hun leven. Levensdoelen zijn een belangrijke factor bij de integratie van pijnlijke gebeurtenissen. Zij helpen iemand om weer verder te kunnen. 
Als we denken aan zingevingsvragen dan wordt dit regelmatig verbonden met het woord “spiritualiteit”. Maar de ervaring leert dat mensen dit woord vaak zelf niet noemen als zij beginnen over zingevingsvragen. Om hen te kunnen helpen om waarde te ontdekken in het leven moeten we op zo’n moment zoeken naar de diepere lagen van dat wat gezegd wordt. Iemands spiritualiteit uit zich namelijk vaak in symbolische communicatie. 

Zo is het bijvoorbeeld ook bij het vinden van woorden voor iets wat uitgedrukt wil worden, maar wat niet direct duidelijk te benoemen is: dit vertaalt zich naar beeldspraak. Deze symbolische communicatie kan bijvoorbeeld zichtbaar worden in een opmerking die eigenlijk meerdere betekenislagen omvat. Zo kan een opmerking op het eerste gezicht tot uiting komen in informatie over feiten, gevoelens en identiteit, maar goed beluisterd kan de dragende factor van een opmerking verwijzen naar een grondhouding die iets zegt over iemands spiritualiteit. 

De taal van impliciete spiritualiteit komt daarbij naar voren in een “alledaagse poëzie” waarbij mensen hopen dat hun manier van “dichten” te verstaan is. Echter de symbolen waarmee de mens spreekt tonen zich niet direct als cultureel ingebedde spirituele of religieuze beelden. Juist de kleine en grote levenservaringen en hier aan verbonden zingeving lenen zich voor spirituele betekenisgeving.

De workshop met Yvonne Weeseman zal zich richten op het ontsluiten van deze symbolische taal van cliënten zodat de diepere betekenislagen van zingevingsvragen zichtbaar worden (verdieping 2 in het fictieve huis).

Workshop 4: Zin – Zwerftocht

Karin Seijdell van Zinlab - is theologe, geestelijk verzorger en zingevingsdeskundige

Workshop: zin-zwerftocht

Een weg naar zelfkennis en zingeving. We gaan wandelen en met elkaar in gesprek over de levensvragen die mensen al eeuwen stellen. Tijdens een pelgrimstocht – lang of kort – denken mensen na over wat er voor hen echt toe doet, wat zij van belang vinden. Dit zijn zingevingsvragen. 

Als therapeut zijn wij professional en natuurlijk ook mens. De vragen hebben op beide lagen van onze identiteit invloed:

  • Wie ben ik?
  • Wie ben ik als professional?

Karin zal eeuwenoude vragen uit de pelgrimstraditie vertalen naar het hier en nu. In een gezamenlijke zwerftocht vinden we rustpunten waar we aan de hand van vragen in gesprek gaan met elkaar. Zo kunnen we dichter komen bij onze inspiratiebronnen als mens en als professional.

Trefwoorden: