Informatie over de workshops op zaterdag 21 maart

Op zaterdag 21 maart volg je twee workshops. Ronde 1 van 11.30 - 12.45 uur en ronde 2 van 13.45 - 15.30 uur. En de laatste workshop is plenair om 15.30 uur.

Workshop 1: Werken en de overgang, leid dat maar eens in goede banen

    

Marja Beumer is directeur/eigenaar van Projob, een arbeidsmarktspecialist met ruim 40 jaar werkervaring. Blije mensen door goede verbindingen is de visie van haar bedrijf en om dat te bereiken stelt zij altijd de klant als individu met unieke behoeften centraal. Zo heeft zij nu met Projob een LevensfasePlus programma ontwikkeld met als doel de werkende vrouw in de levensfase van 40-65 jaar waarin de overgang een rol speelt aandacht te geven. Een grote en belangrijke groep werknemers die onder druk van maatschappelijke, politieke en technologische veranderingen gerichte aandacht verdient om hen in deze complexe levensfase te behouden voor de arbeidsmarkt.

Alette Mulder heeft haar eigen praktijk ‘AM Hormoonspiegel’ en werkt vanuit Het Medisch Centrum Wetering in samenwerking met gynaecologen en dermatologen.

Zij kwam door een medische oorzaak abrupt en vervroegd in de overgang en door haar ervaringen met de klassieke medische aanpak voelde zij de noodzaak om zich te verdiepen in de werking van hormonen, voeding, leefstijl en andere behandelmethoden. Alette heeft een medische opleiding en is gediplomeerd hormoondeskundige, levenscoach en orthomoleculair suppletie- en voedingsadviseur. Zij geeft hierover lezingen, advies en begeleiding aan werkende vrouwen met hormonale- en overgangsklachten.

Werken en de overgang leid dat maar eens in goede banen

De wereld verandert en de arbeidsmarkt is constant volop in beweging. De groep werkende vrouwen tussen 40-65 jaar, -een levensfase waarin de overgang een rol speelt-, maakt een groot onderdeel uit van de arbeidsmarkt. Naast de fysieke verandering door de overgang hebben veel vrouwen in deze levensfase naast het werk meer rollen dan ooit. Voor zowel organisaties, de medewerksters zelf en voor (para)medici die zich bezighouden met gezondheid en vitaliteit, is kennis over deze levensfase en het werkveld van groot belang. Eenduidig duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor alle levensfases is derhalve geen optie meer.

Workshop 2: Het zelfgevoel van dertigers

Mark de Jonge (1957). Van de diverse disciplines waar Mark in is opgeleid is psychodrama de methode die sinds 30 jaar zijn hart heeft gestolen. In psychodrama worden mensen verhalenvertellers, auteurs, regisseurs en acteurs in hun leven en werk. Samen met Hannah Salomé is hij grondlegger van de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen. Sinds 2006 is hij docent bij de post-gradual opleiding Experientiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en jeugdpsychotherapie Universiteit Antwerpen. Sinds 2010 werkt hij als docent bij de Rino Nascholing & Opleiding GGZ Noord-Holland en leidt artsen, psychotherapeuten, psychologen en orthopedagogen op in het begeleiden van ‘kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben’ volgens de Floorplay methode, gebaseerd op het werk van de Amerikaanse kinderpsychiater dr. Stanley Greenspan en het Playproject van dr. Rick Solomon. Hij is auteur van het boek De Psychodramaturg H.E.L.D. in denken met gevoel. Uitgegeven door de academie, en heeft diverse artikelen geschreven.

Meer informatie: www.praktijkmarkdejonge.nl  www.academiepsychodrama.com

Workshop - Het zelfgevoel van dertigers

Inleiding - De dertigers zijn inspirerend!

Mijn eigen zoons zijn dertigers. Ik ken veel van hun vrienden, sommige al sinds de lagere school. Het is altijd een weldaad om met ze te praten. Ik voel me vaak verfrist en blij daarna. Ik heb boeiende gesprekken met ze. Ik merk wel vaak een soort onrust over keuzes die ze moeten maken. De vraag wat ‘de zin van het leven is’ komt regelmatig ter sprake. Op dit moment begeleid ik in mijn praktijk veel jonge mensen die te weinig weten wie ze zijn en wat ze willen. Enkelen voelen zich echt eenzaam en depressief. Naast een sterke behoefte om hun verhaal te vertellen waarin ze bewuster kunnen worden van hun emoties en gedachten - en zichzelf beter leren kennen – zoeken ze vooral naar praktische handvatten om verder te komen in hun leven. Ze hebben begrijpelijkerwijs haast in deze drukke periode in hun leven. Veel van hun energie gaat naar de opbouw van gezin en werk. In de begeleiding van deze jongeren merkte ik dat een positieve, directieve en praktische benadering hen dan ook het meeste aansprak en het beste hielp om antwoorden op hun dilemma’s te vinden. Dit was voor mij de aanleiding om meer te onderzoeken wat nu precies de dilemma’s van de dertigers zijn. 

De dertigers hebben mij geïnspireerd om me meer te verdiepen in de positieve psychologie.  In mijn eigen leven en ook in mijn praktijk heb ik ervaren dat positief denken, en vooral meer regie in denken, kan helpen om onszelf beter te voelen.  En wat ik nog meer ontdekt heb is dat positief denken een motor heeft: positieve emoties! Positieve emoties kunnen aan positieve gedachten diepte en sturing geven. En dan hebben we geluk: het is onze natuur om positieve emoties te ervaren – als vanzelf – behalve als er iets verdrietigs gebeurt, er tegenslag is, ons iets dwars zit, als we bedreigd worden, ziek zijn ………… Positieve emoties vormen de grond van ons bestaan, ze kunnen helpen met tegenslagen om te gaan, verdriet te dragen, onze woede te verzachten en ons niet in angst te verliezen. Dit vormt voor mij de kern van positieve psychologie.

Zelfgevoel

‘Zelfgevoel’ is een complex en gelaagd begrip dat in de literatuur wordt gedefinieerd als biologisch, psychisch, sociaal en cultureel. Het zelfgevoel wordt niet alleen in de persoon zelf ervaren en gedefinieerd, maar ook vanuit de relatie met de ander.

Met name in de psychodynamische en humanistische persoonlijkheidstheorieën wordt beschreven dat zelfgevoel kan worden ervaren door de integratie van persoonlijke ervaringen als een gevoel van heelheid, vitaliteit en integriteit. Het concept ‘Zelfgevoel’ biedt bovendien een diagnostisch kader met concrete handvaten.

Het zelfgevoel van dertigers kan sterk aan verandering onderhevig zijn. Hoe een dertiger zichzelf ervaart, voelt en kent heeft zowel psychische als fysieke componenten.  Bij de begeleiding van dertigers met levensvragen, burn-out klachten of andere problemen, is het belangrijk dat zij ondersteund kunnen worden in hun zelfgevoel, en zij hun zelfgevoel bewuster ervaren, beter begrijpen en er zelf invloed op kunnen uitoefenen.  Het is fundamenteel dat zij zich vanuit hun zelfgevoel kunnen oriënteren in de wereld en – ondanks soms verdrietige of bedreigende gebeurtenissen – een positief spoor kunnen vinden. 

Werkwijze

In deze workshop wordt gewerkt met de H.E.L.D in zelfgevoel op het psychodramatoneel.

In psychodrama kan spel op allerlei creatieve manieren ruimtelijk vormgegeven worden; niet alleen aan gebeurtenissen in de buitenwereld die we ons herinneren maar ook aan onze H.E.L.D - patronen; Handelen/ spreken, Emotionele belevenis, Lichamelijke belevenis, Denkbeelden en taal (De Jonge, 2012) . Emotie en gedrag kunnen op deze wijze een ruimtelijke beleving worden. In psychodrama kunnen op goede en effectieve wijze dilemma’s of verwerking van traumatische gebeurtenissen uitgespeeld en opgelost worden. Maar dat is niet de essentie van psychodrama. Moreno, de grondlegger van psychodrama, vond spelend leren en ontdekken, de creativiteit en de spontaniteit tussen mensen het belangrijkste. In de workshop wordt op ervaringsgericht wijze de methodiek en theorie aangeboden.

Workshop 3: Intimiteit en seks door de levensfasen heen

 

Met meer dan 20 jaar ervaring in de fysiotherapie heeft Nienke Dekkinga in 2015 het roer omgegooid.

Met een afgeronde studie tot Consulent Seksuele Gezondheid zet zij zich nu in om het taboe dat er rust op het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit in de zorg te doorbreken.

Laten we samen het taboe doorbreken dat er rust op seksuele problemen.
“Intimiteit en seks door de verschillende levensfases heen”

Als we kijken naar ons liefdesleven door de jaren heen is dat geen statisch geheel.
In ons leven maken we qua intimiteit én seks veel veranderingen mee. Van de eerste keer, vol spanning en wellicht teleurstelling tot de sleur die een lange relatie met zich mee kan brengen. En wat dacht je van zwangerschappen, menopauze, ziektes, ons drukke leven, ouderdom.
Daarnaast zijn er veel andere factoren die een remmende werking kunnen hebben op een positieve seksuele beleving.
In deze workshop neem ik je mee door de levensfases heen. Wat kom je tegen en wat kun jij er mee als psychosomatisch fysiotherapeut?

Workshop 4: Rouw en onbegrepen, lichamelijke klachten beter verstaan door de trauma driehoek

Angelieke Stikkel heeft een achtergrond in de Humanistiek (Ma) en heeft daarnaast diverse vervolgopleidingen gevolgd. Ze is als zelfstandig werkend, NFG geregistreerd, therapeut werkzaam in Amersfoort. Binnen haar eigen praktijk biedt zij psychosociale therapie en verlies- en rouwtherapie. Daarnaast geeft ze les bij verschillende post-hbo therapeutische opleidingen, waaronder die van psychosociale therapie en verlies- en rouwtherapie bij de Sociale Academie Utrecht (SAU). Denk in dit kader aan de inzet van werkmethodieken en het ontwikkelen van een cliëntgerichte grondhouding, maar ook aan de driedaagse cursus verlies- en rouwbegeleiding van de SAU. 

Workshop - Rouw en onbegrepen, lichamelijke klachten beter verstaan door de trauma driehoek

Tijdens de workshop staat centraal hoe rouw, als zij groter is dan wat wij kunnen dragen en doorleven, zich kan vastzetten in de vorm van een trauma. Onder trauma wordt hierbij verstaan: ‘Alle ervaringen die dusdanig impactvol zijn, dat zij ons draagvlak overstemmen. Waardoor zij zich van ons bewustzijn afsplitsen, teneinde verder te kunnen gaan.' Ze zijn daarmee echter niet volledig ‘opgelost’; eerder ‘verzonken onder de oppervlakte’. En kunnen zich in de vorm van symptomen roeren; waaronder lichamelijke symptomen. Ook ver nadat het eigenlijke verlies heeft plaatsgevonden. 

Opzet van de workshop:

Na een korte theoretische uiteenzetting van de trauma driehoek van Ruppert, F. (2015), zal door Angelieke Stikkel een plenaire demonstratie plaatsvinden van het opstellen van het 'gezonde deel, het trauma deel en het overlevingsdeel'. Daarna zal in subgroepen met het in de praktijk brengen van de werkmethode worden geoefend. De winst: een introductie in het werken met de trauma driehoek. Een concreet handvat waarmee, binnen de context rouw, bij de cliënt:

  • Een vergroot inzicht in de oorsprong van de eigen lichamelijke klachten kan ontstaan;
  • Tot een andere houding ten opzichte van de eigen lichamelijke klachten kan worden gekomen (‘insluiten in plaats van uitsluiten’);
  • Gezond functioneren en de ervaring van zelfregie kan worden versterkt.

De methode biedt hiermee analyse en behandeling in één. Een instrument om vlot tot positieve procesontwikkeling te kunnen komen.  

Plenaire workshop: Provocatief begeleiden; trek de ezel eens aan de staart…

Adélka Vendl is provocatief psycholoog, ze maakt korte metten met het hulpverlenings-syndroom. Dat betekent dat ze mensen in beweging krijgt met humor en uitdaging. Haar aanpak is zeer persoonlijk warm en nieuwsgierig. Adélka heeft een eigen psychologen praktijk en verzorgt opleidingen op het gebied van provocatieve psychologie. Ze schrijft regelmatig in vaktijdschriften en haar boek U lijkt mij een vrij hopeloos geval is een standaardwerk voor provocatieve coaches. Haar missie is om hulpverleners plezier en vaart te geven in hun werk.

Provocatief begeleiden: trek de ezel eens aan de staart…

Uitleg: Soms kun je beter niet helpen, geen stappenplannen voorschrijven en bewegingsschema's achterweg laten. Als de client niet vooruit gaat kan hij het waarschijnlijk gewoon niet....

Trefwoorden: