Informatie over de workshops op zaterdag 7 november

Op zaterdag 7 november volg je twee workshops. Ronde 1 van 11.30 - 12.45 uur en ronde 2 van 13.45 - 15.30 uur. En de laatste workshop is plenair om 15.30 uur.

Workshop 1: Innerlijke reis

Yvonne Weeseman is psycholoog, gezinspedagoog, vaktherapeut-drama en geestelijk verzorger. Zij is gespecialiseerd in trauma en verliesverwerking. Sinds 2003 leidt zij internationaal trainingen in de innerlijke reis methode, voor kinderen en volwassenen. Daarnaast heeft zij kindercentrum Paradisekids en de Academie voor Zielscoaching opgericht waar zij kinderen, jongeren en volwassen individueel begeleidt en verschillende opleidingen voor professionals verzorgt.

Meer informatie: www.paradisekids.nl  & www.zielscoaching.nl

Tijdens deze workshop neemt Yvonne Weeseman je mee op een Innerlijke Reis.
Een Innerlijke Reis is een verzamelnaam voor imaginaire rescripting en regressie technieken die gericht zijn op het verwerken en loslaten van emoties en herinneringen die ons blokkeren in ons dagelijks leven.

Wij dragen allemaal ons levensverhaal met ons mee, en kunnen terugdenken aan fijne en minder fijne herinneringen in ons leven. Soms zijn er levenservaringen die we moeilijk kunnen verwerken.

Steeds als we terugdenken aan de ervaring voelen we dat het lastig is om het een plek te geven. Er zijn dingen gebeurd of gezegd die ons nog steeds verdrietig, boos, onzeker of bang maken. In dat geval is de ervaring mogelijk niet goed verwerkt. Een Innerlijke Reis kan helpen het verwerkingsproces verder op gang te brengen en onze kracht en zelfvertrouwen weer te laten opbloeien.

Zowel kinderen als volwassenen kunnen veel baat hebben bij deze methode. 

Thema’s waarbij een Innerlijke Reis een positieve verandering teweeg kan brengen:

  • Het vinden van de oorzaak van huidige gedragspatronen
  • Het loslaten van angst, verdriet en boosheid
  • Het verkrijgen van inzicht in stagnerende relaties
  • Het oplossen van innerlijke blokkades
  • Het ontdekken van nieuwe perspectieven, mogelijkheden en talenten

Wat doe je tijdens een Innerlijke Reis?

Je maakt tijdens een Innerlijke Reis met gesloten ogen contact met gespannen gebieden in het lichaam, en de daaraan gekoppelde emoties zoals angst, verdriet of boosheid, en herinneringen die je niet volledig hebt kunnen verwerken.

Om de oude opgeslagen pijn verder op te lossen heb je vervolgens, met je ogen dicht in gedachten een dialoog- gesprek met diegenen die betrokken waren bij de oude onverwerkte herinneringen.
Door wat je toen niet kon uitspreken alsnog met aandacht en fluisterend woorden te geven, kan de oude opgeslagen pijn ontrafelt en opgelost worden. Je spreekt uit wat destijds niet gezegd kon worden. Je maakt op deze manier opgekropte emoties los. Daarna is de weg vrij om jezelf en de ander tenslotte te vergeven.

Dan is het tijd om oude overtuigingen die je nu niet meer ondersteunen te vervangen door nieuwe, gezonde, ondersteunende overtuigingen die helpend zijn voor jouw toekomst.
Een Innerlijke Reis is een geleide visualisatie waarbij de therapeut je begeleid en vragen stelt. Op grond van jouw antwoorden ontwikkelt de reis zich verder. De therapeut vult niets voor jou in. Je ontdekt zelf jouw eigen antwoorden en innerlijke wijsheid. 

Deze methode kan zowel individueel als in groepsverband ingezet worden. Tijdens deze workshop leidt Yvonne de groep plenair door een innerlijke reis en zal elke deelnemer de mogelijkheid hebben om zijn eigen persoonlijke ervaring met deze methode op te doen.

Workshop 2: De taal van het kinderlichaam

Mijn naam is Carla van Wensen (1967), opgeleid tot fysiotherapeute (SAFA) en manueel therapeute (SOMT), aangevuld met studies en opleidingen uit zowel het CAM-veld als het paramedische circuit. 

Ik ben gespecialiseerd in adoptieproblematiek en het kind met niet begrepen gedrag of SOLK. Daarnaast ben ik auteur van diverse boeken (uitgeverij SWP, Amsterdam) en verzorg ik scholingen en workshops in eigen beheer (Kind in evenwicht®),  

Nog steeds ben ik aan het ervaren en ontdekken waarom het kinderlijf en - brein soms niet zo functioneren zoals wij het zelf zouden willen. Het passende antwoord daarop heb ik dan ook nog niet. Maar één ding weet ik wel: wanneer we het kind als uniek wezen zien in zijn totale fysieke en emotionele functioneren kunnen veel klachten, spanningen en problemen voorkomen worden, en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. 

De taal van het kinderlichaam (op basis van het boek Prachtig lastig en de Ik-fabriek, SWP, Amsterdam)

Wiebelkonten, extreme dromers, driftkikkers, moeilijke slapers, kinderen met absences of kinderen die zich zo bedreigd voelen dat je niet eens naar ze mag kijken. Deze kinderen lopen vast. Via het bewegen, lichaamstaal en emoties laten ze weten dat het niet goed met hen gaat. Het zijn reddingsacties om zich staande te houden, aangestuurd door het brein en zijn beschermende, primaire reflexen.

Nog aanwezige primaire reflexen worden niet altijd herkend waardoor er alleen hulp wordt geboden voor datgene wat er aan de buitenkant zichtbaar is. Het kind wordt geholpen om zijn emoties te reguleren, prikkels beter te verwerken of het krijgt ondersteuning voor schoolse taken. Maar er is meer.

Tijdens deze actieve workshop (waarin we dus ook ‘doen’) ontdek en ervaar jezelf hoe je aan de manier van bewegen van het kind kunt zien waar het fysiek of sociaal-emotioneel vastloopt, waarom het vastloopt en wat er nodig is om het makkelijker te maken.

 

Workshop 3: Het zelfgevoel van dertigers

Mark de Jonge (1957). Van de diverse disciplines waar Mark in is opgeleid is psychodrama de methode die sinds 30 jaar zijn hart heeft gestolen. In psychodrama worden mensen verhalenvertellers, auteurs, regisseurs en acteurs in hun leven en werk. Samen met Hannah Salomé is hij grondlegger van de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen. Sinds 2006 is hij docent bij de post-gradual opleiding Experientiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en jeugdpsychotherapie Universiteit Antwerpen. Sinds 2010 werkt hij als docent bij de Rino Nascholing & Opleiding GGZ Noord-Holland en leidt artsen, psychotherapeuten, psychologen en orthopedagogen op in het begeleiden van ‘kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben’ volgens de Floorplay methode, gebaseerd op het werk van de Amerikaanse kinderpsychiater dr. Stanley Greenspan en het Playproject van dr. Rick Solomon. Hij is auteur van het boek De Psychodramaturg H.E.L.D. in denken met gevoel. Uitgegeven door de academie, en heeft diverse artikelen geschreven.

Meer informatie: www.praktijkmarkdejonge.nl  www.academiepsychodrama.com

Workshop - Het zelfgevoel van dertigers

Inleiding - De dertigers zijn inspirerend!

Mijn eigen zoons zijn dertigers. Ik ken veel van hun vrienden, sommige al sinds de lagere school. Het is altijd een weldaad om met ze te praten. Ik voel me vaak verfrist en blij daarna. Ik heb boeiende gesprekken met ze. Ik merk wel vaak een soort onrust over keuzes die ze moeten maken. De vraag wat ‘de zin van het leven is’ komt regelmatig ter sprake. Op dit moment begeleid ik in mijn praktijk veel jonge mensen die te weinig weten wie ze zijn en wat ze willen. Enkelen voelen zich echt eenzaam en depressief. Naast een sterke behoefte om hun verhaal te vertellen waarin ze bewuster kunnen worden van hun emoties en gedachten - en zichzelf beter leren kennen – zoeken ze vooral naar praktische handvatten om verder te komen in hun leven. Ze hebben begrijpelijkerwijs haast in deze drukke periode in hun leven. Veel van hun energie gaat naar de opbouw van gezin en werk. In de begeleiding van deze jongeren merkte ik dat een positieve, directieve en praktische benadering hen dan ook het meeste aansprak en het beste hielp om antwoorden op hun dilemma’s te vinden. Dit was voor mij de aanleiding om meer te onderzoeken wat nu precies de dilemma’s van de dertigers zijn. 

De dertigers hebben mij geïnspireerd om me meer te verdiepen in de positieve psychologie.  In mijn eigen leven en ook in mijn praktijk heb ik ervaren dat positief denken, en vooral meer regie in denken, kan helpen om onszelf beter te voelen.  En wat ik nog meer ontdekt heb is dat positief denken een motor heeft: positieve emoties! Positieve emoties kunnen aan positieve gedachten diepte en sturing geven. En dan hebben we geluk: het is onze natuur om positieve emoties te ervaren – als vanzelf – behalve als er iets verdrietigs gebeurt, er tegenslag is, ons iets dwars zit, als we bedreigd worden, ziek zijn ………… Positieve emoties vormen de grond van ons bestaan, ze kunnen helpen met tegenslagen om te gaan, verdriet te dragen, onze woede te verzachten en ons niet in angst te verliezen. Dit vormt voor mij de kern van positieve psychologie.

Zelfgevoel

‘Zelfgevoel’ is een complex en gelaagd begrip dat in de literatuur wordt gedefinieerd als biologisch, psychisch, sociaal en cultureel. Het zelfgevoel wordt niet alleen in de persoon zelf ervaren en gedefinieerd, maar ook vanuit de relatie met de ander.

Met name in de psychodynamische en humanistische persoonlijkheidstheorieën wordt beschreven dat zelfgevoel kan worden ervaren door de integratie van persoonlijke ervaringen als een gevoel van heelheid, vitaliteit en integriteit. Het concept ‘Zelfgevoel’ biedt bovendien een diagnostisch kader met concrete handvaten.

Het zelfgevoel van dertigers kan sterk aan verandering onderhevig zijn. Hoe een dertiger zichzelf ervaart, voelt en kent heeft zowel psychische als fysieke componenten.  Bij de begeleiding van dertigers met levensvragen, burn-out klachten of andere problemen, is het belangrijk dat zij ondersteund kunnen worden in hun zelfgevoel, en zij hun zelfgevoel bewuster ervaren, beter begrijpen en er zelf invloed op kunnen uitoefenen.  Het is fundamenteel dat zij zich vanuit hun zelfgevoel kunnen oriënteren in de wereld en – ondanks soms verdrietige of bedreigende gebeurtenissen – een positief spoor kunnen vinden. 

Werkwijze

In deze workshop wordt gewerkt met de H.E.L.D in zelfgevoel op het psychodramatoneel.

In psychodrama kan spel op allerlei creatieve manieren ruimtelijk vormgegeven worden; niet alleen aan gebeurtenissen in de buitenwereld die we ons herinneren maar ook aan onze H.E.L.D - patronen; Handelen/ spreken, Emotionele belevenis, Lichamelijke belevenis, Denkbeelden en taal (De Jonge, 2012) . Emotie en gedrag kunnen op deze wijze een ruimtelijke beleving worden. In psychodrama kunnen op goede en effectieve wijze dilemma’s of verwerking van traumatische gebeurtenissen uitgespeeld en opgelost worden. Maar dat is niet de essentie van psychodrama. Moreno, de grondlegger van psychodrama, vond spelend leren en ontdekken, de creativiteit en de spontaniteit tussen mensen het belangrijkste. In de workshop wordt op ervaringsgericht wijze de methodiek en theorie aangeboden.

Workshop 4: Werken en de overgang, leid dat maar eens in goede banen

    

Marja Beumer is directeur/eigenaar van Projob, een arbeidsmarktspecialist met ruim 40 jaar werkervaring. Blije mensen door goede verbindingen is de visie van haar bedrijf en om dat te bereiken stelt zij altijd de klant als individu met unieke behoeften centraal. Zo heeft zij nu met Projob een LevensfasePlus programma ontwikkeld met als doel de werkende vrouw in de levensfase van 40-65 jaar waarin de overgang een rol speelt aandacht te geven. Een grote en belangrijke groep werknemers die onder druk van maatschappelijke, politieke en technologische veranderingen gerichte aandacht verdient om hen in deze complexe levensfase te behouden voor de arbeidsmarkt.

Alette Mulder heeft haar eigen praktijk ‘AM Hormoonspiegel’ en werkt vanuit Het Medisch Centrum Wetering in samenwerking met gynaecologen en dermatologen.

Zij kwam door een medische oorzaak abrupt en vervroegd in de overgang en door haar ervaringen met de klassieke medische aanpak voelde zij de noodzaak om zich te verdiepen in de werking van hormonen, voeding, leefstijl en andere behandelmethoden. Alette heeft een medische opleiding en is gediplomeerd hormoondeskundige, levenscoach en orthomoleculair suppletie- en voedingsadviseur. Zij geeft hierover lezingen, advies en begeleiding aan werkende vrouwen met hormonale- en overgangsklachten.

Werken en de overgang leid dat maar eens in goede banen

De wereld verandert en de arbeidsmarkt is constant volop in beweging. De groep werkende vrouwen tussen 40-65 jaar, -een levensfase waarin de overgang een rol speelt-, maakt een groot onderdeel uit van de arbeidsmarkt. Naast de fysieke verandering door de overgang hebben veel vrouwen in deze levensfase naast het werk meer rollen dan ooit. Voor zowel organisaties, de medewerksters zelf en voor (para)medici die zich bezighouden met gezondheid en vitaliteit, is kennis over deze levensfase en het werkveld van groot belang. Eenduidig duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor alle levensfases is derhalve geen optie meer.

Plenaire workshop: Provocatief begeleiden; trek de ezel eens aan de staart…

Adélka Vendl is provocatief psycholoog, ze maakt korte metten met het hulpverlenings-syndroom. Dat betekent dat ze mensen in beweging krijgt met humor en uitdaging. Haar aanpak is zeer persoonlijk warm en nieuwsgierig. Adélka heeft een eigen psychologen praktijk en verzorgt opleidingen op het gebied van provocatieve psychologie. Ze schrijft regelmatig in vaktijdschriften en haar boek U lijkt mij een vrij hopeloos geval is een standaardwerk voor provocatieve coaches. Haar missie is om hulpverleners plezier en vaart te geven in hun werk.

Provocatief begeleiden: trek de ezel eens aan de staart…

Uitleg: Soms kun je beter niet helpen, geen stappenplannen voorschrijven en bewegingsschema's achterweg laten. Als de client niet vooruit gaat kan hij het waarschijnlijk gewoon niet....

Trefwoorden: