Informatie over de workshops op vrijdag 20 maart

Op vrijdag 20 maartl heb je per ronde de keuze uit vier workshops. Tijdens de aanmelding kun je je voorkeur voor twee aangeven. Ronde 1 van 11.45 - 12.00 uur en ronde 2 van 14.00 - 15.15 uur

Workshop 1: De taal van het kinderlichaam

Mijn naam is Carla van Wensen (1967), opgeleid tot fysiotherapeute (SAFA) en manueel therapeute (SOMT), aangevuld met studies en opleidingen uit zowel het CAM-veld als het paramedische circuit.

Ik ben gespecialiseerd in adoptieproblematiek en het kind met niet begrepen gedrag of SOLK. Daarnaast ben ik auteur van diverse boeken (uitgeverij SWP, Amsterdam) en verzorg ik scholingen en workshops in eigen beheer (Kind in evenwicht®), verzorg ik lezingen en workshops via sprekersbureau Athenas, ben ik gastdocent aan verschillende opleidingen, en geef ik training voor deskundig-in- jeugdhulp.

Nog steeds ben ik aan het ervaren en ontdekken waarom het kinderlijf en - brein soms niet zo functioneren zoals wij het zelf zouden willen. Het passende antwoord daarop heb ik dan ook nog niet. Maar één ding weet ik wel: wanneer we het kind als uniek wezen zien in zijn totale fysieke en emotionele functioneren kunnen veel klachten, spanningen en problemen voorkomen worden, en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

De taal van het kinderlichaam (op basis van het boek Prachtig lastig en de Ik-fabriek, SWP, Amsterdam)

Wiebelkonten, extreme dromers, driftkikkers, moeilijke slapers, kinderen met absences of kinderen die zich zo bedreigd voelen dat je niet eens naar ze mag kijken.
Deze kinderen lopen vast. Via het bewegen, lichaamstaal en emoties laten ze weten dat het niet goed met hen gaat. Het zijn reddingsacties om zich staande te houden, aangestuurd door het brein en zijn beschermende, primaire reflexen.

Nog aanwezige primaire reflexen worden niet altijd herkend waardoor er alleen hulp wordt geboden voor datgene wat er aan de buitenkant zichtbaar is. Het kind wordt geholpen om zijn emoties te reguleren, prikkels beter te verwerken of het krijgt ondersteuning voor schoolse taken. Maar er is meer.

Tijdens deze actieve workshop (waarin we dus ook ‘doen’) ontdek en ervaar jezelf hoe je aan de manier van bewegen van het kind kunt zien waar het fysiek of sociaal-emotioneel vastloopt, waarom het vastloopt en wat er nodig is om het makkelijker te maken.

Workshop 2: Innerlijke reis

 
 

Yvonne Weeseman is psycholoog, gezinspedagoog, vaktherapeut-drama en geestelijk verzorger. Zij is gespecialiseerd in trauma en verliesverwerking. Sinds 2003 leidt zij internationaal trainingen in de innerlijke reis methode, voor kinderen en volwassenen. Daarnaast heeft zij kindercentrum Paradisekids en de Academie voor Zielscoaching opgericht waar zij kinderen, jongeren en volwassen individueel begeleidt en verschillende opleidingen voor professionals verzorgt.

Meer informatie: www.paradisekids.nl  & www.zielscoaching.nl

Tijdens deze workshop neemt Yvonne Weeseman je mee op een Innerlijke Reis.
Een Innerlijke Reis is een verzamelnaam voor imaginaire rescripting en regressie technieken die gericht zijn op het verwerken en loslaten van emoties en herinneringen die ons blokkeren in ons dagelijks leven.

Wij dragen allemaal ons levensverhaal met ons mee, en kunnen terugdenken aan fijne en minder fijne herinneringen in ons leven. Soms zijn er levenservaringen die we moeilijk kunnen verwerken.

Steeds als we terugdenken aan de ervaring voelen we dat het lastig is om het een plek te geven. Er zijn dingen gebeurd of gezegd die ons nog steeds verdrietig, boos, onzeker of bang maken. In dat geval is de ervaring mogelijk niet goed verwerkt. Een Innerlijke Reis kan helpen het verwerkingsproces verder op gang te brengen en onze kracht en zelfvertrouwen weer te laten opbloeien.

Zowel kinderen als volwassenen kunnen veel baat hebben bij deze methode. 

Thema’s waarbij een Innerlijke Reis een positieve verandering teweeg kan brengen:

  • Het vinden van de oorzaak van huidige gedragspatronen
  • Het loslaten van angst, verdriet en boosheid
  • Het verkrijgen van inzicht in stagnerende relaties
  • Het oplossen van innerlijke blokkades
  • Het ontdekken van nieuwe perspectieven, mogelijkheden en talenten

Wat doe je tijdens een Innerlijke Reis?

Je maakt tijdens een Innerlijke Reis met gesloten ogen contact met gespannen gebieden in het lichaam, en de daaraan gekoppelde emoties zoals angst, verdriet of boosheid, en herinneringen die je niet volledig hebt kunnen verwerken.

Om de oude opgeslagen pijn verder op te lossen heb je vervolgens, met je ogen dicht in gedachten een dialoog- gesprek met diegenen die betrokken waren bij de oude onverwerkte herinneringen.
Door wat je toen niet kon uitspreken alsnog met aandacht en fluisterend woorden te geven, kan de oude opgeslagen pijn ontrafelt en opgelost worden. Je spreekt uit wat destijds niet gezegd kon worden. Je maakt op deze manier opgekropte emoties los. Daarna is de weg vrij om jezelf en de ander tenslotte te vergeven.

Dan is het tijd om oude overtuigingen die je nu niet meer ondersteunen te vervangen door nieuwe, gezonde, ondersteunende overtuigingen die helpend zijn voor jouw toekomst.
Een Innerlijke Reis is een geleide visualisatie waarbij de therapeut je begeleid en vragen stelt. Op grond van jouw antwoorden ontwikkelt de reis zich verder. De therapeut vult niets voor jou in. Je ontdekt zelf jouw eigen antwoorden en innerlijke wijsheid. 

Deze methode kan zowel individueel als in groepsverband ingezet worden. Tijdens deze workshop leidt Yvonne de groep plenair door een innerlijke reis en zal elke deelnemer de mogelijkheid hebben om zijn eigen persoonlijke ervaring met deze methode op te doen.

Workshop 3: De fontein, vind je plek

Els van Steijn (1969) heeft haar eigen coachingspraktijk. Daarbij is zij ook familie- & organisatieopsteller en schrijver van de bestseller ‘De fontein, vind je plek’. Ze is gespecialiseerd in het ’systemische perspectief’. Dat betekent: oog hebben voor het enorme web waardoor alle personen en gebeurtenissen binnen een familie- of organisatiesysteem met elkaar zijn verbonden en hun effecten hebben in het verleden, heden en toekomst. Voor haar cliënten is de metafoor van ‘de fontein’ een eyeopener en het ontbrekende stukje van de puzzel dat nodig is om een volgende stap effectief te zetten voor het doorbreken van hardnekkige patronen.

De fontein, vind je plek.

Hoe werkt je familiesysteem door in je huidige leven?

Je laat het jezelf goed gaan als je op je eigen plek staat. Sta jij stevig op jouw plek?

Ken je het prettige gevoel dat je vol in je kracht staat met jouw eigenheid en dat je stevig je plek inneemt? Je lichaam kunnen ‘bewonen' is hierbij essentieel. Dat kan lastig zijn, zeker als je in je groei naar volwassenheid ingewikkelde situaties hebt meegemaakt. Vaak herhalen die patronen zich in je professionele en privéleven. Hardnekkige patronen in je leven zijn vaak terug te voeren op je familiesysteem: de onlosmakelijke verbinding met al je familieleden.

Net als de natuur kent dat systeem onzichtbare wetmatigheden, waarvan je je niet bewust bent, maar die grote invloed op je leven uitoefenen.

Tijdens de lezing krijg je inzicht in de werking van ‘de fontein’. Als je tegen de stroming van de fontein ingaat, kan zich dat uiten in psychosomatische klachten. Als je leert op jouw plek in 'de fontein’ te staan vind je rust en laat je het jezelf goed gaan. Je laat los wat van de ander is en ziet onder ogen wat van jou is. Hiermee stel je grenzen, blijf je in verbinding en neem je verantwoordelijkheid voor jouw leven. Je leert ‘ja’ te zeggen tegen al het goede en minder goede wat er is, waarbij je je eigen primaire emoties gaat ervaren. Je lichaam is hierbij een nuttig instrument. Je zult merken dat je toegang krijgt tot een positieve spiraal waardoor de relatie met jezelf, je lichaam en je omgeving verbetert.

Workshop 4: Jongeren met SOLK in de eerstelijnszorg, een uitdaging?

Evelien Swiers is 1997 cum laude afgestudeerd aan de Hogeschool Leiden als fysiotherapeut en met genoegen in 2010 als master psychosomatisch fysiotherapeut. Sinds een jaar heb ik een eigen bedrijf in Voorschoten genaamd Harmotion. Daar richten we ons uitsluitend op psychosomatiek zowel patiëntenzorg als het ontwikkelen van cursussen voor professionals. De afgelopen tien jaar heb ik mijn baan in de zorg gecombineerd met eentje in het onderwijs. Verbonden als Hogeschool docent aan het Instituut Beweegstudies afdeling Master Psychosomatische fysiotherapie, heb ik de module ‘SOLK bij Jongeren en adolescenten’ (JAS) ontwikkeld die nu komend voorjaar voor de 3de keer gaat draaien. Naast mijn werk geniet elke dag van mijn dochters van (bijna) 18 en 20 jaar, waarvan de oudste SOLK heeft gehad op haar 17de. Deze ervaring was voor mij zowel een verdieping als verrijking voor mijn professioneel handelen.

Jongeren met SOLK in de eerstelijnszorg, een uitdaging?

De uitgangspunten van deze workshop zijn de vele uitdagingen, verlangens en mogelijkheden die je als psychosomatisch fysiotherapeut tegen kunt komen wanneer je jongeren met SOLK gaat behandelen.

We gaan dit bekijken vanuit verschillende perspectieven: de jongere zelf, het systeem eromheen, multidisciplinaire samenwerking en vanuit de behandelmogelijkheden. De oefeningen kenmerken zich door meer speelsheid en sluiten aan op de belevingswereld, verlangens, mogelijkheden, geluk perspectieven en tijdsbeleving van jongeren. Bereid je voor op een praktische workshop.

Trefwoorden: