Informatie over de workshops op vrijdag 6 november

Op 6 november heb je per ronde de keuze uit drie workshops. Ronde 1 van 11.45 - 12.00 uur en ronde 2 van 14.00 - 15.15 uur

Workshop 1: Jongeren met SOLK in de eerstelijnszorg, een uitdaging?

Evelien Swiers is 1997 cum laude afgestudeerd aan de Hogeschool Leiden als fysiotherapeut en met genoegen in 2010 als master psychosomatisch fysiotherapeut. Sinds een jaar heb ik een eigen bedrijf in Voorschoten genaamd Harmotion. Daar richten we ons uitsluitend op psychosomatiek zowel patiëntenzorg als het ontwikkelen van cursussen voor professionals. De afgelopen tien jaar heb ik mijn baan in de zorg gecombineerd met eentje in het onderwijs. Verbonden als Hogeschool docent aan het Instituut Beweegstudies afdeling Master Psychosomatische fysiotherapie, heb ik de module ‘SOLK bij Jongeren en adolescenten’ (JAS) ontwikkeld die nu komend voorjaar voor de 3de keer gaat draaien. Naast mijn werk geniet elke dag van mijn dochters van (bijna) 18 en 20 jaar, waarvan de oudste SOLK heeft gehad op haar 17de. Deze ervaring was voor mij zowel een verdieping als verrijking voor mijn professioneel handelen.

Jongeren met SOLK in de eerstelijnszorg, een uitdaging?

De uitgangspunten van deze workshop zijn de vele uitdagingen, verlangens en mogelijkheden die je als psychosomatisch fysiotherapeut tegen kunt komen wanneer je jongeren met SOLK gaat behandelen.

We gaan dit bekijken vanuit verschillende perspectieven: de jongere zelf, het systeem eromheen, multidisciplinaire samenwerking en vanuit de behandelmogelijkheden. De oefeningen kenmerken zich door meer speelsheid en sluiten aan op de belevingswereld, verlangens, mogelijkheden, geluk perspectieven en tijdsbeleving van jongeren. Bereid je voor op een praktische workshop.

Workshop 2: Rouw en onbegrepen, lichamelijke klachten beter verstaan door de trauma driehoek

Angelieke Stikkel heeft een achtergrond in de Humanistiek (Ma) en heeft daarnaast diverse vervolgopleidingen gevolgd. Ze is als zelfstandig werkend, NFG geregistreerd, therapeut werkzaam in Amersfoort. Binnen haar eigen praktijk biedt zij psychosociale therapie en verlies- en rouwtherapie. Daarnaast geeft ze les bij verschillende post-hbo therapeutische opleidingen, waaronder die van psychosociale therapie en verlies- en rouwtherapie bij de Sociale Academie Utrecht (SAU). Denk in dit kader aan de inzet van werkmethodieken en het ontwikkelen van een cliëntgerichte grondhouding, maar ook aan de driedaagse cursus verlies- en rouwbegeleiding van de SAU. 

Workshop - Rouw en onbegrepen, lichamelijke klachten beter verstaan door de trauma driehoek

Tijdens de workshop staat centraal hoe rouw, als zij groter is dan wat wij kunnen dragen en doorleven, zich kan vastzetten in de vorm van een trauma. Onder trauma wordt hierbij verstaan: ‘Alle ervaringen die dusdanig impactvol zijn, dat zij ons draagvlak overstemmen. Waardoor zij zich van ons bewustzijn afsplitsen, teneinde verder te kunnen gaan.' Ze zijn daarmee echter niet volledig ‘opgelost’; eerder ‘verzonken onder de oppervlakte’. En kunnen zich in de vorm van symptomen roeren; waaronder lichamelijke symptomen. Ook ver nadat het eigenlijke verlies heeft plaatsgevonden. 

Opzet van de workshop:

Na een korte theoretische uiteenzetting van de trauma driehoek van Ruppert, F. (2015), zal door Angelieke Stikkel een plenaire demonstratie plaatsvinden van het opstellen van het 'gezonde deel, het trauma deel en het overlevingsdeel'. Daarna zal in subgroepen met het in de praktijk brengen van de werkmethode worden geoefend. De winst: een introductie in het werken met de trauma driehoek. Een concreet handvat waarmee, binnen de context rouw, bij de cliënt:

  • Een vergroot inzicht in de oorsprong van de eigen lichamelijke klachten kan ontstaan;
  • Tot een andere houding ten opzichte van de eigen lichamelijke klachten kan worden gekomen (‘insluiten in plaats van uitsluiten’);
  • Gezond functioneren en de ervaring van zelfregie kan worden versterkt.

De methode biedt hiermee analyse en behandeling in één. Een instrument om vlot tot positieve procesontwikkeling te kunnen komen.  

Workshop 3: Intimiteit en seks door de levensfasen heen

 

Met meer dan 20 jaar ervaring in de fysiotherapie heeft Nienke Dekkinga in 2015 het roer omgegooid.

Met een afgeronde studie tot Consulent Seksuele Gezondheid zet zij zich nu in om het taboe dat er rust op het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit in de zorg te doorbreken.

Laten we samen het taboe doorbreken dat er rust op seksuele problemen.
“Intimiteit en seks door de verschillende levensfases heen”

Als we kijken naar ons liefdesleven door de jaren heen is dat geen statisch geheel.
In ons leven maken we qua intimiteit én seks veel veranderingen mee. Van de eerste keer, vol spanning en wellicht teleurstelling tot de sleur die een lange relatie met zich mee kan brengen. En wat dacht je van zwangerschappen, menopauze, ziektes, ons drukke leven, ouderdom.
Daarnaast zijn er veel andere factoren die een remmende werking kunnen hebben op een positieve seksuele beleving.
In deze workshop neem ik je mee door de levensfases heen. Wat kom je tegen en wat kun jij er mee als psychosomatisch fysiotherapeut?

Trefwoorden: