Belangrijk bericht over verplaatsing NFP-Congres!

Helaas heeft het jaarlijks NFP congres in Berg en Dal op 20 en 21 maart niet plaats kunnen vinden vanwege het coronavirus. Vooralsnog is het congres verplaatst naar 6 en 7 november. Tot 1 mei was iedere deelnemer in de gelegenheid te annuleren. Indien je niks hebt laten horen gaan we er vanuit dat je deel neemt in november en zullen in beginsel weer de normale betalingsvoorwaarden van kracht zijn.

ALV tijdens het congres ​​​​​​​

De voorjaars ALV was, zoals gebruikelijk de laatste jaren, gepland tijdens het congres. In eerste instantie werd de ALV verplaatst naar 18 juni maar ook deze laten we vervallen.
De ALV zal op 6 november plaats vinden tijdens het congres, dat betekent dat we in 2020 één algemene ledenvergadering hebben in plaats van twee.
Je kunt het jaarverslag 2019 en het jaarplan 2020 downloaden of opvragen via info@kngf-nfp.nl.
 
Mede namens mijn bestuurscollega’s
Thirza Douglas, Voorzitter

 

          

Trefwoorden: