Bestuur

Het bestuur van de NFP telt vier leden. Deze vier leden zijn gekozen door de leden tijdens de ALV en zetten zich in voor de NFP en haar leden.

Verdeling portefeuilles

Naast een bestuursfunctie heeft elk lid een portefeuille voor een specifiek aandachtsgebied binnen de NFP.

Het bestuur komt ongeveer tien keer per jaar bijeen. In het voor- en najaar is er een Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur het beleid voor het komende jaar aan haar leden presenteert.

U kunt contact opnemen met het bestuur via e-mail: info@kngf-nfp.nl

Functie bestuur /Naam

Aandachtsgebieden

Contactgegevens

Voorzitter

Thirza Douglas

Contactpersoon alle  stakeholders, Zat-traject,  MSG / wetenschap

voorzitter@kngf-nfp.nl

Penningmeester

Arwen Smit

KRF NL, opleidingsstructuur, HU / IPT, accreditatie

penningmeester@kngf-nfp.nl

Secretaris

Annet Timmerman

Congres NFP, lustrum,  Kwaliteit (met ondersteuning van Thirza en Wineke) waaronder ‘Kennis van waarde’

secretaris@kngf-nfp.nl

 

PR & communicatie

Wineke Snel

Lustrum, netwerken, e-news/website en andere communicatiekanalen

communicatie@kngf-nfp.nl

Trefwoorden: