Bestuur

Het bestuur van de NFP telt twee leden. Deze twee leden zijn gekozen door de leden tijdens de ALV en zetten zich in voor de NFP en haar leden.

Verdeling portefeuilles

Naast een bestuursfunctie heeft elk lid een portefeuille voor een specifiek aandachtsgebied binnen de NFP. Er zijn een tweetal commissies met leden die op verzoek van het bestuur participeren in een projectgroep. De Verdiepingsdagen en de accreditatiecommisie zijn de voornaamste commissies van de NFP.

Het bestuur komt ongeveer tien keer per jaar bijeen. In het voor- en najaar is er een Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur het beleid voor het komende jaar aan haar leden presenteert.

Bestuursleden

  • Matthijs Rumke, voorzitter
  • Arwen Koelman-Smit, secretaris

U kunt contact opnemen met het bestuur via e-mail: secretaris@kngf-nfp.nl

Trefwoorden: