Ledenraadpleging Beweging Psychosomatiek Nederland

Op de ALV van 20 april is de notitie van de Beweging Psychosomatiek Nederland ter sprake gekomen. Om de input van u als lid op te halen, ontvangt u op korte termijn een uitnodiging om uw input/stem uit te brengen. Dit zal via een aparte survey monkey worden toe gezonden. Als u inlogt kunt u de notitie downloaden om door te lezen. U wordt in deze survey gevraagd om een stem uit te brengen op een "BPSN Pr-stuk". Dit PR stuk wordt nog herzien en het is dus niet nodig dat u hiervoor een stem uitbrengt. U kunt deze vraag overslaan.
Notitie BPSN_2018 (DOCX - 36kB)

Trefwoorden: