Algemene Ledenvergadering

De NFP houdt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens de ALV worden de belangrijkste beslissingen voor de vereniging en de psychosomatisch fysiotherapeut genomen.

De leden stemmen over hun toekomst

De leden stemmen over de voorgestelde besluiten van het bestuur. In principe heeft de NFP twee ALV's:

  1. Voorjaars ALV
    Tijdens deze ALV worden o.a. het Jaarverslag en de Jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
  2. Najaars ALV
    Op deze ALV worden de plannen en de begroting voor het aankomende jaar besproken met de leden en ter goedkeuring voorgelegd.

Mochten er zich bijzondere omstandigheden voordoen, dan kan er uiteraard daarnaast nog een ALV worden gehouden.

NFP Jaarplan 2019 (PDF - 272kB)